Sroczyński

 

Błażej Teodor Sroczyński, profesor zwyczajny, muzyk (violla d'amore), dziekan Wydziału Instrumentów Orkiestrowych (1979-1981) i Wydziału Instrumentalnego (2005-2008), prorektor Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 2007-2012 kierownik orkiestry Sinfonia Iuventus. W 2013 Grand Prix rektora Uniw. Muizycznego Fryderyka Chopina.