Witamy


Drodzy Goście,

Stronę tę założyłem dla upamiętnienia życia i twórczości Ojca mojego - Leonarda Turkowskiego. Czy był człowiekiem wielkim? Nie mnie to oceniać, ale bez wątpienia - więcej niż przeciętnym. Potwierdzają to pozytywnie Go wspominający uczniowie szkół podstawowych i liceów pedagogicznych, w których uczył, potwierdzają wspomnienia osób ze środowisk, w których przebywał i pracował, osób, które miały sposobność Go poznać. Świadczy o tym dwadzieścia książek, obecność wierszy i opowiadań w antologiach, dwa i pół tysiąca artykułów, felietonów, opowiadań, wierszy, radiowych audycji, dziennikarskich notatek w prasie.

Nie postawię Mu pomnika. Nie tylko z braku funduszy. Dziś więcej od granitu czy marmuru znaczy obecność w internecie. Życzę Wam, Drodzy Goście, znalezienia tu czegoś dla siebie.

                                                                                                                               Marek Turkowski

Wiersz na dzisiaj             

 

                                                                                   

                                                              Dni Łazarza - zobacz szczegóły                                                                       

Korowaj

O, maju, pachnący tobą!
O, ty, pachnąca majem!
Dzielę się z tobą słońcem,
jak wielkim korowajem.

Idziemy strojni w siebie,
jak w przepych gronostajów -
o, najcudniejsza Maio
moich samotnych majów.

Po gaju rozmajonym
idziemy, pachnąc gajem -- --
dzielimy się sercem ze sobą:
słonecznym korowajem.

Wiersz z tomiku "Na progu doby", Poznań, 1959