Pseudonimy i kryptonimy

 

Notatki prasowe zwyczajowo podpisywane są skrótami dla potrzeb redakcyjnych rozliczeń, felietoniści używają tradycyjnie pseudonimów, autorzy mniej ambitnych tekstów nie zawsze chcą ujawniać swe nazwiska. Poniżej zestaw pseudonimów i kryptonimów Leonarda Turkowskiego, używanych głównie z pierwszej z wymienionych przyczyn.

 

Dyżurny

Osa

Lenek

lew

lew tur

Letur

L. Tur.

(L.T.)

Nadir

(pop)

(t)

Tur

(tur)

(Tur)

Turek z Bartoszyc

Turkaj

Turkay

Wokrut L.