Dzieje się

 

Konkurs poetycki

Konkurs Poetycji im. Leonarda Turkowskiegoi "Bartoszyce 2019" organizowany z inicjatywy Gtupy Literacjuej Barcja tym razem adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych i średnich powiatu bartoszyckiego. Trzy prace w czterech egzemplarzach należy nadsyłać do 30 września 2019 r. na adres: Bartoszycki Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 11, 11-200 Bartoszyce z dopiskiem "Konkurs Poetycki" oraz zaznaczeniem "Szkoła Podstawowa" lub "Szkoła średnia". Wiersze winny być podpisane godłem. Do wierszy dołączyć należy zaklejoną kopertę z takim samym gogłem, zawierającą imię, nazwisko i adres oraz numer telefonu autora. Więcej informacji pod numerami 514 376 552 lub 502 431 726.

 

Poznań pamięta


Głos Wielkopolski z 28 grudnia 2018 r. w dodatku "100 powodów do dumy" wśród stu ludzi kultury zamieścił na str. 49 krótki biogram Leonarda Turkowskiego.
stopowodow

Konkurs poetycki

W dniu 9 listopada 2018 r. ogłoszono wyniki kolejnego Konkursu Poetyckiego im. Leonarda Turkowskiego "Bartoszyce 2018". Konkurs przeprowadzony został w kategoriach młodzieży i dorosłych. Nagrody i wyróżnienia wręczono w ramach okazałej uroczystości 35-lecia Bartoszyckiej Grupy Literackiej "Barcja".

 

Ksiądz Turkowski

Wprawdzie nie zajmujemy się tu genealogią, jednak cieszy każda wzmianka o "tych" Turkowskich. Okazją stały się prace archeologiczne prowadzone w bydgoskiej katedrze pw. św. Marcina i Mikołaja. Tam to w pierwszych dniach stycznia 2018 r., pod posadzką prezbiterium odnaleziono trumnę ze szczątkami proboszcza z lat 1845-1870 - ks. Józefa Turkowskiego, o czym donosi m. in. Gazeta Pomorska.  Ksiądz Józef był stryjem Jana Piotra - dziadka Leonarda Turkowskiego, a bratem Antoniego - jego pradziadka. Urodził się 25 grudnia 1810 r. w Radomierzu, parafia Przemęt jako przedostatnie z ośmiorga dzieci Antoniego i Barbary z d. Preys.

Nie jest to szczególna sensacja - w rodzie Turkowskich było kilku księży.

 

Mikołaj niejedno ma imię

Gwiazdor, Aniołek, a nawet... Allegro. Tym razem przyniósł mi wydany w 1935 roku tomik wierszy Leonarda Turkowskiego "Krzyż na rozdrożu" opatrzony własnoręczną dedykacją dwudziestoletniego autora. Zapraszam do zapoznania się z całym tomikiem w formacie pdf

 

Nowe eksponaty

Oczywiście, posiadam komplet książkowych wydawnictw Leonarda Turkowskiego. Jednak dzięki olsztyńskiemu antykwariuszowi (ul. Grunwaldzka 3) - Zbigniewowi Galonowi wszedłem w posiadanie tomiku wierszy "Gdy Środa rym poda", wydanego w 1938 roku, opatrzonego własnoręczną dedykacją autora. Zapraszam do zapoznania się z całym tomikiem w formacie pdf.  

 

Nieznane zdjęcia

Wśród starych slajdów znalazły się zdjęcia Leonarda Turkowskiego. Na poniższym, wykonanym w sierpniu 1983 r. widzimy Go z synem i dwoma wnukami. Będą następne zdjęcia.
1983sierpien

Barcja

Utworzone w Bartoszycach w 1983 roku i noszące dziś nazwę Stowarzyszenie Grupa Literacka "Barcja" zrzesza bartoszyckich twórców, organizując m. in. konkursy poetyckie, od 1985 roku noszące imię Leonarda Turkowskiego. W 2016 roku Leonard Turkowski znalazł szczególnie miejsce w działaniach Grupy, która z pomocą Narodowego Centrum Kultury, Bartoszyckiego Domu Kultury i władz miejscowych stworzyła dostępne na Youtube prezentacje poezji (również w języku "migowym", a także spektakl, który się odbył w dniu 5 listopada w Bartoszyckim Domu Kultury. Wymieńmy po kolei.

Wiersze Leonarda Turkowskiego recytowane i "migane"

https://youtu.be/h3G56a6J8f4

Zapis spektaklu "Leonard Turkowski - twórczość i inspiracje" z 5 listopada 2016 r.

https://www.youtube.com/watch?v=TqxGmCVVG2M&feature=youtu.be

Wiersze laureatów tegorocznego konkursu, m. in. nawiązujące do Leonarda Turkowskiego, ilustrowane m. in. jego zdjęciami, recytowane i "migane"
https://www.youtube.com/watch?v=ADYQ2wovPgI&feature=youtu.be

 

Dni Łazarza

W dniach od 2 do 7 czerwca 2016 odbyły się już po raz 27. Dni Łazarza - dzielnicy Poznania. W witrynach sklepów przy ulicy Głogowskiej umieszczono plakaty informujące o historii domów. Na plakacie przy ul. Głogowskiej 69 znalazła się informacja, że urodził się tam i mieszkał Leonard Turkowski. Zobacz więcej na temat Łazarza.

 

Spotkanie w Bartoszycach

W dniu 27 czerwca 2015 r. jak niemal co roku odbyło się kolejne spotkanie absolwentów Państwowego Liceum Pedagogicznego w Bartoszycach - uczniów klasy, której wychowawcą był Leonard Turkowski. W kilkunastoosobowym gronie wspominano wychowawcę, a także zmarłego niedawno kolegę z klasy - Józefa Jacka Rojka.

 

Stulecie urodzin

Ewa Zdrojkowska - audycja z okazji setnej rocznicy urodzin Leonarda Turkowskiego, nadana przez Radio Olsztyn w dniu 24 września 2014 r., około 35 minut.

Józef Jacek Rojek - artykuł w E-tygodniku literacko-artystycznym Pisarze.pl nr 49/14 (227). Józef Jacek Rojek zmarł 18 maja 2015 r.

 

"Poznański przewodnik literacki" pod redakcją Pawła Cieliczko i Joanny Roszak opublikowało w 2013 r. poznańskie wydawnictwo Media Rodzina. Dla Leonarda Turkowskiego znalazło się na stronach 366-367 miejsce wśród około dwóch setek żyjących i nie żyjących twórców związanych z Poznaniem, takich jak choćby Kochanowski, Mickiewicz, Słowacki, Wyspiański, Sienkiewicz, Heine ;-).