Stefan Turkowski

 

Stefan Turkowski - brat Leonarda - z zawodu cukiernik, ożenił się z Ludomirą Konwicką w Białej Podlaskiej. Były to czasy kryzysu lat 30-tych, w poszukiwaniu pracy dotarł do Gdyni. Znalazł  zajęcie piekarza na "Darze Pomorza" i 16 września 1934 roku wypłynął w roczny rejs dookoła świata. Odtąd stale pływał, m. in. na "Batorym", Na początku wojny trafił prosto z morza do niemieckiego obozu. Po wojnie "Batory", "Sobieski", "Kościuszko". Ostatnio w 1947 lub 1948 roku popłynął na "Kilińskim" do Argentyny lub Brazylii i tam wraz z większością załogi nie wrócił z lądu. Właściwym marynarzom sposobem dotarł do USA, gdzie w Trenton, New Jersey w 1959 roku otworzył zakład cukierniczy. Kilka lat po opuszczeniu Polski Stefan, a także jego żona Ludomira zawarli nowe związki małżeńskie. Do Polski nigdy nie wrócił.

Nazwisko Stefana Turkowskiego wymieniono wśród 101 uczestników rejsu dookoła świata na tablicy pamiątkowej znajdującej się na statku-muzeum - "Darze Pomorza"..

stefana  stefanb