Niebo nad sadem

 

"Niebo nad sadem" to powieść o życiu polskojęzycznej ludności Prus Wschodnich przed wojną i o ich powojennych losach.Jest to historia poszukiwań prowadzonych (być może z inspiracji samego Leonarda Turkowskiego) przez pochodzącą z warmińskiej rodziny uczennicę liceum - córkę żołnierza Wehrmachtu, który zaginął na wojnie, a przy sposobności - problemów ludności dawnych Prus Wschodnich, którzy po wojnie pozostali na swej rodzinnej ziemi, wybierając Polskę. Opublikowana przez wydawnictwo "Czytelnik", Warszawa 1964. Powieść składa się z 11 rozdziałów, którym autor nie nadał tytułów.

 

Rozdział I

Rozdział II

Rozdział III

Rozdział IV

Rozdział V

Rozdział VI

Rozdział VII

Rozdział VIII

Rozdział IX

Rozdział X

Rozdział XI